Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach – Podlesiu

 

Aktualności

 

w środy od godz. 19.00 do 19.30, w czwartki od godz. 8.00 do 8.30, w piątki od godz. 19.00 do 19.30; Wszystkie sprawy proszę zgłaszać telefonicznie. Po uzgodnieniu z księdzem terminu, dokumenty można będzie osobiście odebrać. Wakacyjny Dyżur na Parafii w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r. Ks. Krzysztof pełni dyżur od 28 czerwca do 28 lipca, Kontakt telefoniczny 33/841 05 45 Ks. Wacław pełni dyżur od 29 lipca do 29 sierpnia, Kontakt telefoniczny 797279788 oraz 33/841 05 45

Czytaj dalej

Sprawy kancelaryjne. Proszę kontaktować się z księdzem telefonicznie w sprawie zgłaszania: chrztu dziecka, zapowiedzi, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne informacje jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne. Odwiedziny chorych Ze względu na trwającą epidemię tradycyjne odwiedziny chorych nadal są niemożliwe. Chorych możemy odwiedzić tylko w przypadku zagrożenia życia. Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie. Rezerwacja Mszy świętych. Intencje mszalne zamawiamy

Czytaj dalej

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej

  • Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
  • We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
  • Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
  • Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Czytaj dalej

 
 

Msze św.

Niedziele i święta

  • 7.00, 9.00, 11.00 (z udziałem dzieci), 17.00

Dni powszednie

  • 7.00, 18.00

Kontakt

Parafia pw. 
Najdroższej Krwi Pana Naszego
Jezusa Chrystusa
w Kętach Podlesiu

ul. Szkolna 1
32-650 Kęty
tel.: 33 841 05 45
kom.: 797-279-788
e-mail parafii
ketypodlesie@gmail.com

Duszpasterze

KS. PROBOSZCZ
ks. mgr Wacław Pelczar

WIKARIUSZ
ks. Michał Bogacz

Copyright © 2022 Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa