© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą i burzliwą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Jednak okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów. Dziś znaczenie relikwii osłabło i nie absorbują one już tak wielu wierzących. Nie znaczy to, że relikwii dziś się nie eksponuje i nie czci się ich. Znamiennym jest jednak fakt, że nic nie wspomina o nich Katechizm Kościoła Katolickiego, choć dawne tradycje zakorzenione w życiu wiernych nie zanikły. Epoka, w której żyjemy, przyniosła nowe spojrzenie na świętych. Bardziej niż wymowę czcigodnych kości, oprawionych w szlachetne metale, w nauczaniu Kościoła akcentuje się heroiczność cnót i przykład życia świętych.

Relikwie (łac. reliquiae – szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Kult ten jednak swymi korzeniami sięga wcześniejszego okresu, gdy czczono groby męczenników. Historia relikwii rozpoczyna się na dobre w IV wieku. Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu męczennika, W tym też czasie zaczęto pielgrzymować do grobów męczenników w celu ożywienia swej wiary. Męczennicy i święci nie byli jednak obiektem religijnego kultu, gdyż ten przysługiwał tylko Bogu

Chrześcijaństwo późnego antyku zaczęło zdobić groby męczenników i świętych oraz pozyskiwać ich relikwie. To właśnie w epoce pokonstantyńskiej na grobach męczenników wzniesiono wspaniałe bazyliki (Piotra, Pawła, Wawrzyńca, Agnieszki, Kosmy i Damiana), które przyciągały pielgrzymów.

Po okresie wielkiej czci relikwii nadeszły czasy renesansu i reformacji. Wtedy kult relikwii został poddany ostrej, a nawet zjadliwej krytyce. Kościoły reformowane, odrzucając kult świętych, odrzuciły również kult relikwii.

Na Zachodzie od IV w. relikwie umieszczano pod ołtarzem. Według Augustyna wyrażało to prawdę, że ciało świętego stało się ołtarzem dla Boga. Później wydobywano relikwie z ołtarzowego ukrycia i umieszczano w ozdobnych relikwiarzach. Relikwie przypominają nam życie świętych i  o obowiązku każdego z nas, dążenia do świętości.

Spis relikwii świętych i błogosławionych w naszej parafii:

 • Św. Jan Paweł II
 • Św. Faustyna
 • Św. Maksymilian Kolbe
 • Św. Jan Kanty
 • Św. Jadwiga Śląska
 • Św. Rafał Kalinowski
 • Św. Brat Albert
 • Św. Abp. Józef Bilczewski
 • Św. Szymon z Lipnicy
 • Św. Jan z Dukli
 • Św. Edyta Stain
 • Św. Kinga
 • Św. Andrzej Bobola
 • Bł. Wincenty Kadłubek
 • Bł. Michał Sopoćko
 • Bł. Alfons Mazurek
 • Bł. Celina Borzęcka
 • Św. Ojciec Pio
 • Św. Feliks
 • Św. Prosper
 • Św. Teresa z Avili
 • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux
 • Św. Matka Teresa z Kalkuty
275676