© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” –  Albert Einstein

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” /Mt 10, 37-40/

Przy naszej Parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Kętach – Podlesiu działa grupa charytatywna. Podejmuje ona różnego rodzaju działania i akcje mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym członkom naszej wspólnoty parafialnej.

274243