© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

W naszej parafii od 1994 roku działa Domowy Kościół Ruchu Światło Życie potocznie zwany „Oazą Rodzin”. www.dk.oaza.pl Ruch ten zwraca szczególną uwagę na DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Nasz krąg tworzy 6 małżeństw. Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. W pracy kręgu niezbędna jest duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Obecnie rolę tę pełni ks. Wacław Pelczar.

Trwanie we wspólnocie Domowego Kościoła daje nam wiele radości, owocuje wieloma przyjaźniami, ale przede wszystkim poznajemy piękno miłości małżeńskiej. Potrafimy docenić odmienność darów jakimi nas Bóg obdarzył.

JEŚLI CHCECIE …

  • umacniać swoją wiarę
  • pielęgnować miłość małżeńską
  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
  • doświadczyć życia we wspólnocie

… Z A P R A S Z A M Y !

275678