© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

CELE STATUTOWE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
z dnia 1 stycznia 2016 r.

Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

 1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
 2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
 3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
 4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
 5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
 6. inspirowanie działalności charytatywnej.

W skład rady wchodzą trzy grupy członków:

 1. z urzędu,
 2. mianowani przez proboszcza parafii,
 3. wybrani przez parafian.

Członkowie Rady Duszpasterskiej w parafii

 1. ks. Wacław Pelczar (proboszcz)
 2. ks. mgr Krzysztof Pochłopień
 3. Justyna Duźniak
 4. Urszula Włodarczyk
 5. Katarzyna Hałat
 6. Maria Puchała
 7. Wiesława Ratajczyk
 8. Katarzyna Moskal
 9. Urszula Łaciak
 10. Beniamin Goliasz
274243