© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

CELE STATUTOWE PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
z dnia 1 stycznia 2016 r.

 Rada Ekonomiczna realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

Pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:

  1. budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
  2. nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
  3. nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
  4. zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
  5. administrowania cmentarzem parafialnym;
  6. doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
  7. pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;

Informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.

Do kompetencji rady ekonomicznej należy pomoc w zarządzie wyłącznie majątkiem parafialnym.

Majątek posługujących duchownych oraz ofiary otrzymywane przez nich za sprawowanie posługi nie podlegają żadnej ingerencji rady.

274243