© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

Co to jest Różaniec Rodziców?

Różaniec Rodziców to wspólna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci. Pomysł takiej modlitwy narodził się 8.08.2001 roku podczas rekolekcji wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. /http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Uczestnictwo w Różańcu Rodziców polega na codziennym odmawianiu jeden dziesiątki różańca w intencji dzieci. Róża składa się z 20 rodziców, którzy odmawiają w ciągu dnia lub w dowolnej chwili, jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca. W ten sposób codziennie rodzice odmawiają jeden cały różaniec w intencji dzieci.

W naszej parafii utworzyły się dwie Róże Rodziców za dzieci.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Boże w Trójcy jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nie, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń

od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga trój jedynego. Amen.

II MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, ażebym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym kiedyś z Synem Twoim niebieskim mógł rzec: „Ojcze, któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął”. Amen.

275674