© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego. /wikipedia.pl/

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». /Jan Paweł II/

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

W naszej parafii jest 18 róż różańcowych, w tym 15 Róż Kobiet i 3 Róże Mężczyzn. Róże przewodzą zelatorki i zelatorzy, odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez Różę. Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących najczęściej całego kościoła lub parafii. III niedziela miesiąca jest niedzielą zmiany tajemnic. Po Mszy Św. o godz. 7.00 wszystkie róże odmawiają wspólnie różaniec w danej intencji.

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety,
 3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem,
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Tajemnice światła (czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa,
 2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej,
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
 4. Przemienienie na górze Tabor,
 5. Ustanowienie Eucharystii.

 Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu,
 2. Biczowanie Pana Jezusa,
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa,
 4. Droga krzyżowa,
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
 3. Zesłanie Ducha Świętego,
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.
275677