© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.

Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe.

Nasza grupa dzieli się na kandydatów, ministrantów ołtarza oraz lektorów, razem stanowimy wspólnotę około 30 osób.

Jako ministranci nie tylko służymy przy ołtarzu ale również bierzemy udział w różnego rodzaju turniejach sportowych i wyjazdach.

274243