© Parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu

„Także i Ty zostań apostołem Niepokalanej!!!”

 W Paryżu 27 listopada 1830 r. Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Laboure i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała.

Matka Boża obiecała; „Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką”.

Niebawem medalik zyskał miano cudownego. Na medaliku Niepokalana przekazała także słowa najkrótszej modlitwy, z jaką mamy się do niej zwracać: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Stowarzyszenie powstało w 1905 r. na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8 VII 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika. 

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

  1. Pogłębianie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika
  2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci
  3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie

 W naszej parafii Apostolat Maryjny istnieje od 2011 roku. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.

Wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wieź z Maryją serdecznie ZAPRASZAMY!!!

275678