Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach – Podlesiu

 

Rada ekonomiczna

 

CELE STATUTOWE PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
z dnia 1 stycznia 2016 r.

 Rada Ekonomiczna realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

Pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:

  1. budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
  2. nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
  3. nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
  4. zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
  5. administrowania cmentarzem parafialnym;
  6. doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
  7. pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;

Informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.

Do kompetencji rady ekonomicznej należy pomoc w zarządzie wyłącznie majątkiem parafialnym.

Majątek posługujących duchownych oraz ofiary otrzymywane przez nich za sprawowanie posługi nie podlegają żadnej ingerencji rady.

 
 

Msze św.

Niedziele i święta

  • 7.00, 9.00, 11.00 (z udziałem dzieci), 17.00

Dni powszednie

  • 7.00, 18.00

Kontakt

Parafia pw. 
Najdroższej Krwi Pana Naszego
Jezusa Chrystusa
w Kętach Podlesiu

ul. Szkolna 1
32-650 Kęty
tel.: 33 841 05 45
kom.: 797-279-788
e-mail parafii
ketypodlesie@gmail.com

Duszpasterze

KS. PROBOSZCZ
ks. mgr Wacław Pelczar

WIKARIUSZ
ks. Michał Bogacz

Copyright © 2023 Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa