Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach – Podlesiu

 

Świecki zakon

 

herbKILKA SŁÓW O ŚWIECKIM ZAKONIE KARMELITÓW BOSYCH…

Nazwa łacińska:
Ordo Saecularis Carmelitarum Discalceatorum
w skrócie : OCDS (czasami spotyka się także: OSCD)
Inne nazwy: Świecki Karmel, III Zakon Karmelitański, Świecki Karmel Terezjański

Za założyciela karmelitańskiego tercjarstwa uznaje się bł. Jana Soreth, który urodził się w Caen w Normandii w 1394r. Tam wstąpił do Karmelu i przyjął święcenia kapłańskie.
W 1440 r. wybrany został prowincjałem, a od roku 1451 został generałem zakonu. Na jego prośbę papież Mikołaj V bullą Cum nulla fidelium zatwierdził sposób życia dla ludzi świeckich (mężczyzn i kobiet). W Karmelu Terezjańskim za założycieli uznaje się świętych doktorów Kościoła: św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa. Wymienia się także o. Piotra od Matki Bożej, działającego w Rzymie ok. 1600 r. W Polsce wielki wkład włożył św. Rafał Kalinowski – założył dwie wspólnoty w Czernej i w Wadowicach, Błogosławiony o. Alfons-Maria Mazurek OCD, męczennik za wiarę podczas II wojny światowej i wizytator Świeckiego Karmelu oraz wielu zmarłych kapłanów Karmelu wśród nich o. Mieczysław Woźniczka OCD, założyciel kilkunastu wspólnot śląskich.

Specyficzne elementy powołania karmelity świeckiego:

 1. żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, opierając się na naśladowaniu i opiece Najświętszej Dziewicy, której forma życia stanowi dla Karmelu wzór upodobnienia się do Chrystusa;
 2. poszukiwać „mistycznego zjednoczenia z Bogiem” na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej nierozerwalnie połączonych w służbie Kościołowi;
 3. nadawać szczególnego znaczenia modlitwie, która karmiona słuchaniem słowa Bożego i liturgią, powinna prowadzić do przyjaznego obcowania z Bogiem, nie tylko w czasie modlitwy, lecz także w życiu codziennym. Zaangażowanie w życie modlitwy wymaga karmienia się wiarą, nadzieją i przede wszystkim miłością, aby żyć w obecności i tajemnicy żywego Boga;
 4. przenikać modlitwę i życie apostolskim zapałem w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej wspólnoty;
 5. przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie, wychodząc z perspektywy teologalnej;
 6. uwydatniać w zaangażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko-terezjańskiej tożsamości( Konstytucje I,9)

Tożsamość członka OCDS:

 • jest praktykującym członkiem Kościoła Katolickiego
 • jest inspirowany przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża
 • przyjmuje na siebie zobowiązania wobec Zakonu
 • szuka oblicza Boga dla dobra Kościoła i świata.

Założeniem formacji karmelitańskiej jest budowanie postawy kontemplacyjnej zgodnie z charyzmatem Karmelu. Wyrazem takiej postawy jest nawiązywanie osobistej, coraz głębszej więzi z Bogiem Trójjedynym, poprzez modlitwę medytacyjną, naśladowanie Chrystusa oraz odkrywanie obecności kochającego Boga w świecie – aby z karmelitańską żarliwością nieść Go braciom, wraz z Maryją –  cichą i pokorną służebnicą Pańską – Królową Karmelu.

źródło: http://www.ocds.org.pl

W naszej parafii Świecki Zakon Karmelitów Bosych istnieje od 2009 roku. Grupa liczy 15 osób. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca po Mszy Św. wieczornej oraz w czwartą sobotę miesiąca na wspólnej Eucharystii. Grupą opiekuje się Brygida Bogacka i Beata Ramza z bielskiej wspólnoty.

Wszystkich chętnych ZAPRASZAMY!!!

 
 

Msze św.

Niedziele i święta

 • 7.00, 9.00, 11.00 (z udziałem dzieci), 17.00

Dni powszednie

 • 7.00, 18.00

Kontakt

Parafia pw. 
Najdroższej Krwi Pana Naszego
Jezusa Chrystusa
w Kętach Podlesiu

ul. Szkolna 1
32-650 Kęty
tel.: 33 841 05 45
kom.: 797-279-788
e-mail parafii
ketypodlesie@gmail.com

Duszpasterze

KS. PROBOSZCZ
ks. mgr Wacław Pelczar

WIKARIUSZ
ks. Michał Bogacz

Copyright © 2022 Parafia pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa